บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าหลัก
หน้าแรก I   MY ACCOUNT I   แผนผังเว็บไซต์ I   ติดต่อเรา
TH I   EN
สรุปผลการดำเนินงานย้อนหลัง
โปรแกรมคำนวณเงินลงทุน
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวทางอีเมล์
จากกองทุนรวมยูโอบี (ประเทศไทย)
Download Plug-in

สรุปผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน รายละเอียดของกลุ่มกองทุนรวมตราสารหนี้
  ประวัติการจ่ายปันผล
  รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
   ดาวน์โหลดรายละเอียดตราสาร  รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวในกองทุน
   ดาวน์โหลดรายงานสรุปเงินลงทุนแบ่งตามกลุ่มของตราสา  รายงานสรุปเงินลงทุนแบ่งตามกลุ่มของตราสารตาม กลต.
   ดาวน์โหลดรายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน  รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
  สมัครงาน   |      คำเตือน    |    All content copyright UOB Asset Management (Thailand). Please read the Disclaimer before proceeding.